Wednesday, March 4, 2015

இசையும் நானும் (5)
இசையும் நானும் (5)

இசையும் நானும் (5)


Hohner Big River - Key of Cமவுதார்கன் இசையில் என்னுடைய
ஐந்தாவது     பாடல்.விநாயக பெருமான் மீது அருமையான தமிழ் பாடல்.

இந்த பாடலை பாடாத இசைக் கலைஞர்களே இல்லை.

நான் மவுத் ஆர்கனில் இசைக்க நினைத்து பல மாதம் முயற்சி செய்து
பாடியிருக்கிறேன்.

இந்த பாடலின் யு டியூப்  இணைப்பு கீழே

:https://www.youtube.com/watch?v=DahFBEU8Apg


1 comment: