Thursday, December 28, 2017

இசையும் நானும் (264) VAIKUNTA EKADASI SPECIAL -PURANDARADASAR-VENKATACHALANILAYAM

இசையும் நானும் (264) VAIKUNTA EKADASI SPECIAL -PURANDARADASAR-VENKATACHALANILAYAM 

MOUTHORGAN-vedio(264)ஓவியம்-தி.ரா. பட்டாபிராமன் 

venkaTaacala nilayam
raagam: sindu bhairavi
10 naaTakapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S
taaLam: aadi
Composer: Purandara Daasar
Language: Sanskrit
pallavi
venkaTAcala nilayam vaikuNThapura vAsam pankaja nEtram parama pavitram
shanka cakradhara cinmaya rUpam
(venkaTAcala)
anupallavi
ambujOdbhava vinutam agaNita guNa nAmam
tumbur nArada gAnavilOlam
(venkaTAcala)
caraNam
makara kuNDaladhara madanagOpAlam
bhakta pOSaka shrI purandaravithalam
(venkaTAcala)No comments:

Post a Comment