Sunday, August 2, 2015

இசையும் நானும் (36)


இசையும் நானும் (36)

இசையும் நானும் என்னும் தொடரில்
என்னுடைய 36 வது காணொளி.

மவுத்தார்கன் இசையில் 

பாடல் சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் கீர்த்தனை


"காயதி  வனமாலி-மதுரம் காயதி  வனமாலி 

மிகவும் பிரபலமான கீர்த்தனை.

காணொளி காண இணைப்பு.

https://www.youtube.com/watch?v=0EHJ4WYPC6g&feature=youtu.be

2 comments: