Sunday, September 6, 2015

இசையும் நானும்(47)

இசையும் நானும்(47)

இசையும் நானும்(47)

என்னுடைய இசையும் நானும் தொடரில் 
47 வது காணொளி 
மவுதார்கன் இசை 

இந்தியன் திரைப்படத்தில் வரும் 
பச்சைக் கிளிகள் தோளோடு 
என்ற இனிமையான பாடல். 

இசை காணொளி இணைப்பு:

3 comments: